Proiecte de cercetare

EPIR – Personalităţi şi instituţii economice româneşti – valoare adaugată românească la identitatea europeană.

Director Prof. univ. dr. Mariana Nicolae (perioada 16 sept. 2007 – 16 sept. 2009)      

Evaluarea strategiilor de management al riscurilor in companiile romanesti. Recomandari de politici de crestere a competitivitatii in perspectiva post-aderare

Director Prof. dr. Costea Munteanu (perioada: 01 Oct 2007 - 01 Oct 2007)

 

Dezvoltarea cercetării academice interdisciplinare în vederea creşterii competitivităţii universităţilor din România pe plan internaţional

Director Prof. univ. dr. Zaharia Rodica (perioada: 16 Sep 2007 - 16 Iun 2009)

 

Managementul deşeurilor. O analiză diagnostic a evoluţiei deşeurilor provenite din construcţii şi demolări în mediul urban în contextul post-aderării României la UE

Director Prof. univ. dr. Dragan Gabriela (perioada: 14 Sep 2007 - 14 Sep 2010)

 

Modelarea comportamentului economic observat pe bază de experiment prin metoda ştiinţei complexităţii. Studiu de caz BVB

Director Conf. dr. Lupu Radu (perioada: 01 Oct 2007 - 01 Oct 2010)

 

Elaborarea unui sistem de rating pentru evaluarea ofertelor publice de obligațiuni pe piețele de capital emergente din Europa de Sud-Est

Director Prof. univ. dr. Miclaus Paul (perioada: 01 Oct 2007 - 01 Oct 2010)

 

Evaluarea capacitatii romaniei de racordare la economia creativa. Potentialul industriilor creative de stimulare a competitivitatii economiei nationale in procesul de post-aderare

Director Conf. univ. dr. Bobirca Ana (perioada: 01 Mai 2009 - 01 Mai 2011)

 

Transformari in comportamentul concurential al actorilor economici si institutionali in contextul integrarii in mediul european de afaceri

Director Prof. univ. dr. Miron Dumitru (perioada: 01 Mai 2009 - 01 Mai 2011)

 

Studiu privind stabilirea şi valorificarea avantajelor competitive ale firmelor româneşti cu activitate de comerţ exterior, în vederea maximizării efectelor pozitive ale aderă

Director Prof. univ. dr. Popa Ioan (perioada: 01 Sep 2008 - 01 Sep 2011)

 

Sistem integrat de baze de date privind activitatea industriei de pielarie si incaltaminte cu evidentierea indicatorilor conform incadrarii CAEN

Director Prof. univ. dr. Rujan Ovidiu (perioada: 25 Sep 2008 - 25 Sep 2011)

 

Modelarea interactiunii dintre piata de capital si piata valutara. Implicatii pentru stabilitatea financiara pe pietele emergente

Director Prof. univ. dr. Horobet Alexandra (perioada: 01 Ian 2009 - 31 Oct 2011)

 

Măsurarea aversiunii la risc a investitorilor pe piaţa românească de capital

Director Conf. univ. dr. Cristian Păun (perioada: 01. Sep. 2007 – 01. Oct.  2009)

 

Studiu privind evaluarea situaţiei actuale a sectorului de servicii din România, în scopul identificării unor oportunităţi de investiţii

Director Conf. dr. Ana Bobirca (perioada: 01 Mai 2009 - 01 Dec 2011)

 

Măsurarea efectului de contagiune a crizelor financiare în cazul ţărilor din Europa Centralã şi de Est

Director Conf. univ. dr. Cristian Păun (perioada: 01. Oct. 2010 – 01. Oct. 2013)

 

Corelarea influenţelor biunivoce ale "stakeholderilor" cu impactul instrumentelor de responsabilitate socială în vederea elaborării unui model conceptual de creare a sinergiei la nivelul companiei

Director Prof. univ. dr. Rodica Zaharia (perioada: 01. Oct. 2009 – 01. Oct. 2012)

 

Dezvoltarea unui model de evaluare şi de îmbunătăţire a capacităţii de eco-inovare a IMM-urilor din România, în vederea asigurării unei performanţe durabile a acestora, în acord cu exigenţele UE

Director Conf. univ. dr. Dorel Paraschiv (perioada: 01. Oct. 2010 – 01. Oct. 2013)

 

Strategii post-aderare de valorificare a avantajului competitiv al firmelor româneşt prin veriga investiţiilor străine directe

Director Prof. univ. dr. Maria Mureşan (perioada: 01. Oct. 2007 – 01. Oct. 2010)

 

Procesul de integrare a României în economia europeană. Dimensiuni istorice şi contemporane

Director Prof. univ. dr. Maria Mureşan (perioada: 01. Oct. 2007 – 01. Oct. 2008)