CONTACT:

Director Executiv al Centrului de Cercetare în Relații Economice Internaționale:

Prof. univ. dr. Rodica Milena ZAHARIA

E-mail: milena_zaharia@yahoo.com

E-mail (CCREI): ase.ccrei@gmail.com

Adresa Centrului de Cercetare în Relații Economice Internaționale:

Bucureşti, Academia de Studii Economice
Piaţa Romană, Nr. 6, Sala 1212
Telefon: 021.319.19.01, Interior 500

 

Locația noastră