Anunturi

  • Joi, 23 Martie 2017, ora 13:30, la sala 1204, va avea loc Adunarea Generala a CCREI.
  • Miercuri, 12 octombrie 2016, ora 13:30, la sala 1204, va avea loc Adunarea Generala a CCREI, cu urmatoarea agenda: 
  1. Supunerea spre aprobare a planului de activitati al CCREI;
  2. Supunerea spre aprobare a cererilor de adeziune ale colegelor noastre, doamna asistent universitar dr. Laura Ramona Benchea si doamna asistent universitar dr. Elena Nicolae;
  3. Diverse.